Ständig förändring till det bättre

I arbetet med verksamhetsutveckling fokuserar man ofta på vilka metoder och verktyg man ska använda. Men det är lätt att det går inflation i verktyg och metoder.

Grunden i verksamhetsutveckling är att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseriet av resurser. För att uppnå det krävs att alla i verksamheten förstår nyttan med förbättringsarbetet och att man har en tydlig plan som är möjlig att nå med enkla och konkreta verktyg och metoder. Jag kan hjälpa er att få alla att förstå nyttan. Jag kan också hjälpa er med planen. Eller med verktygen. Framför allt kan jag hjälpa er att få er verksamhetsutveckling att bli till praktiskt nytta i er egen vardag!

Jag har varit och lyssnat på flera fantastiska talare som varit otroligt inspirerande och nästan skapat en ”Halleluja-stämning”. Men det var först efter att vi hade lyssnat på dig som jag och personalen förstod vad vi skulle göra för att omsätta detta till praktisk handling i vår egen vardag. Dessutom förstår nu alla varför vi ska göra det.

Tomas Eriksson

Sjukhuschef, Lasarettet i Enköping