Böcker

Beställ böcker genom att skicka mig ett mail, Adlibris eller Liber. Eller stöd gärna din lokala bokhandel.

Lean är bara ett namn

292 :-

Lean går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera resursslöseriet. För att uppnå detta måste man organisera verksamhetens resurser kring kundens behov och flöde, i stället för att ensidigt fokusera på hur resurserna utnyttjas. Det är först då man hittar smarta lösningar, utanför de gamla invanda mönstren, som till exempel att dela ett päron horisontellt.

– Varför delade du päronet horisontellt när du skulle dela det i två delar? Ett päron delar man ju vertikalt!
– Men, om jag delar det så här blir det mindre snittyta på den delen som ligger kvar ute i köket och kan bli brun.

Lean går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera resursslöseriet. För att uppnå detta måste man organisera verksamhetens resurser kring kundens behov och flöde, i stället för att ensidigt fokusera på hur resurserna utnyttjas. Det är först då man hittar smarta lösningar, utanför de gamla invanda mönstren, som till exempel att dela ett päron horisontellt.

Med Lean är bara ett namn vill Åsa Meland inspirera fler till att arbeta lean genom att enkelt och konkret tydliggöra hur man kan planera, genomföra eller vitalisera ett leanarbete. Målgruppen är chefer och ledare, men även alla de medarbetare som måste vara involverade för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt.
Boken inleds med att förklara bakgrunden till konceptet lean för att sedan beskriva hur det praktiska arbetet kan bedrivas. Begrepp som Toyotamodellen, PDCA-cykeln och kaizen förklaras och konkretiseras på ett lättbegripligt sätt med syftet att förenkla det praktiska genomförandet av konceptet.

Våga välja! – planera ditt liv med kaizenmetoden

246 :-

Känns det som om livet inte riktigt blivit vad du hade tänkt? Eller stressar du för att hålla alla bollar i luften utan att hinna med de där sakerna som du egentligen vill göra? Och vet du vad det är du vill göra? Vad vill du ha ut av livet? Hur fort ska ditt liv gå? Vad vill din livskamrat med sitt liv? Känner ni över huvud taget till varandras drömmar?

I dagens samhälle försöker vi att göra allting samtidigt. Vi ska jobba och ha barn, träna kroppen och resa. Vi har blivit så effektiva och så snabba, men till vilken nytta? Våra valmöjligheter tycks oändliga. Som människa skapar man sitt liv genom sina val. Om du inte vågar stanna upp och fundera på vad du vill välja, är risken stor att du inte hinner välja alls. Det får bli som det blir.

Men om du istället bestämmer dig för att du har ett val och att du tänker göra det valet, kan du med fördel använda dig av den japanska metoden att tänka och nå handling – kaizen. Den innebär att ta små steg mot ständig förbättring, att göra något bra av det som redan finns. Sök dina svar på frågor som:

– Jobba mer och mycket prylar eller jobba mindre och färre prylar?
– Vilket är viktigast, två bilar eller mer tid med barnen när de är små?
– Vilka “tidstjuvar” har jag i mitt liv och hur kan jag ta bort dem?
– Hur vill jag leva som pensionär? Hur får jag råd med det?

Och när du har svaren kan du ställa in siktet mot ditt mål och dina drömmar. Även små förändringar leder till ett bättre och mer tillfredsställande liv. Vad väntar du på?

“En intressant och ibland nästan smärtsamt tankeväckande bok som de flesta har nytta av att läsa” -Jusektidningen

Kaizen : sakta ner och gör mer

272 :-

Den här boken är ett försök att spräcka myten om att man måste skära ner eller göra en omorganisation för att lyckas att nå ett vinstgivande resultat. Det handlar om hur man når framgång genom att förbättra det som redan finns.

När vi i “Västerlandet” ska göra förändringar och förbättringar föregås det ofta av utförliga utredningar och analyser som tar lång tid och innan förändringen har blivit verklighet är det dags för en ny utredning…

Japanerna har en annan inställning som brukar sammanfattas i ordet KAIZEN. KAI betyder förändring och ZEN betyder till det bättre. När man sätter ihop dem tillfogas ytterligare en dimension – ständig. KAIZEN kan alltså tydas som ständiga förändringar till det bättre.

I boken visas hur man praktiskt och konkret kan förbättre sin egen och organisationens situation. Problemlösning, effektivitet, trivsel, kaizen i det strategiska arbetet, kaizen i praktiken, att fatta beslut – mötesteknik och ledarskap är några av de områden som boken behandlar.

“Nyttig för både små och stora företag – och inspirerande för privatpersonen” -Dagens Handel