Åsa är i sitt arbete ödmjuk, tydlig och rak. Hon får alla att förstå sin del av arbetet samtidigt som hon skapar förståelse och energi att arbeta strategisk framåt. I det lilla och i det stora.

Linn Sunnelid

Administrativ chef , Östhammars Kommun

Om

Jag har arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsledning under hela mitt yrkesverksamma liv. Först som pilot där jag bland annat lärde mig att det ständiga förbättringsarbetet kring kvalitet och säkerhet faktiskt går att bygga in i en verksamhetskultur. Sedan som konsult, styrelseordförande och utvecklingschef. Det har gett mig en bred kunskap om vad som krävs för en verksamhet ska nå framgång. Det har också gett mig erfarenheter som jag kan ha med mig i såväl ledningsgruppens arbete som i det viktiga arbetet med att engagera alla de som ska arbeta med frågan.

Jag har erfarenheter från de flesta verksamheter och branscher. Exempel på uppdrag är: Annas Pepparkakor, Chemours Company, Lasarettet i Enköping, Tekniska Verken i Linköping, Orust Kommun, Akademiska Sjukhuset, Skoldialogen, Universeum, Primärvården Uppsala, Standby, Folktandvården Region Örebro, ExOpen Systems, IUC Väst, Stratsys,  Högskolan Väst, Försäkringskassan Sverige, Riksidrottsförbundet, FTG Forest, NCC, Nyli Kvalitets- & Kontrollteknik och Posten Norrland m fl.

Privat älskar jag att vara utomhus: att paddla, vandra, plantera skog, fiska, jaga och påta i trädgården.