Åsa har ett underifrånperspektiv som gör att hon lockar fram den egna drivkraften att arbeta med förbättring och förändring utifrån den nivån man arbetar på. Hon är en verkligt inspirerande talare för såväl större som mindre föreläsningar

Christina Annell

VD, FTG Forest

Föreläsningar

Min styrka är implementering – att införa, förverkliga och levandegöra förbättringsinsatser i en verksamhet. Att inte bara inspirera utan också hjälpa verksamheten att förstå nyttan med insatsen och hur de kan arbeta med frågan. En föreläsning med mig kan därför med fördel också innehålla en del där vi diskuterar och tar fram en plan för hur man går vidare efter föreläsningen. När man är tillbaka i vardagen finns annars en risk för att det man inspirerats till på föreläsningen faller bort.

Jag föreläser om verksamhetsutveckling. Ämnet kan vara ständiga förbättringar, Lean, Kaizen, mötesteknik & beslutsfattande, processorientering, förändringsledning med mera. Kvalitet handlar inte om vad man producerar utan hur man tänker och agerar i frågan. Därför är min målgrupp alla branscher och verksamheter. Ibland är deltagarna en ledningsgrupp för ett kunskapsföretag, ibland all personal på en vårdcentral. Ibland är alla deltagare civilingenjörer, ibland är de från ett äldreboende.